Begeleiding

Deelnemers krijgen deskundige ondersteuning van de werk- en trajectbegeleiders. Zo worden deelnemers gemotiveerd en gestimuleerd om stap voor stap zich te ontwikkelen naar de mogelijkheden die hij/zij heeft. Een stap in het proces kan bijvoorbeeld zijn het uitbreiden van de uren of het uitbreiden van de werkzaamheden. Door het maken van meer uren en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden krijgt een deelnemer meer ritme en doet hij/zij werkervaring op. Niet alleen wordt er naar ontwikkeling op het gebied van arbeid gekeken, maar ook op persoonlijke ontwikkeling.

Het Vloedbelt biedt mensen uit kwetsbare groepen van de samenleving de kans hun afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij te verkleinen. Er wordt per deelnemer gekeken naar wat zijn/haar mogelijkheden zijn en waar hij/zij interesse voor heeft. Naar aanleiding hiervan worden er doelen opgesteld en verwerkt in een trajectplan. Voor iedereen wordt er op deze manier een passend traject gerealiseerd. Voor een aantal deelnemers houdt de ontwikkeling  die ze maken in dat de stap naar een opleiding gemaakt kan worden en/of uitstroom richting reguliere arbeid.

Wij bieden ruimte aan studenten die op zoek zijn naar een leerplek. Je kan bij ons terecht voor een stage als HBO student. Aspecten die terugkomen in de stage zijn onder anderen; gespreksvoering met deelnemers, het opstellen van trajectplannen met leerdoelen, het onderhouden van contacten met externe begeleiding en het houden van gesprekken voor het aanvragen of verlengen van indicaties met wijkcoaches van gemeenten.

Ook kan je bij ons terecht voor een MBO stage als werkbegeleider. Als stagiair werkbegeleider ben je samen met onze deelnemers aan het werk in de groenvoorziening. Jij bent degene die motiveert en aanstuurt. Naast of tijdens het werk ben je degene bij wie zo terecht kunnen voor een gesprek of advies. Aan het einde van de dag wordt er van je verwacht dat je eventuele situaties rapporteert en bespreekbaar maakt. Samen wordt er gekeken naar passende werkzaamheden voor elke deelnemer.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op!