MVO

De Vloedbelt is een locatie van Twence B.V. afval en energie. Twence heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de Vloedbelt in bruikleen gegeven aan Surplus. Dit omdat Twence een leefbare omgeving belangrijk vindt.

Zie website: www.twence.nl

Twence B.V.

Postadres
Postbus 870
7550 AW Hengelo

tel. +31 (74) 240 44 44
fax +31 (74) 240 43 33