Nieuwe trajectbegeleider

Sinds 15 juni is Santhos Reefhuis als trajectbegeleider begonnen bij het Vloedbelt. Hij vervangt hier Sander Scholten, die een andere functie heeft gekregen binnen Stichting Surplus. Samen met werkbegeleider Erik Froklage begeleidt hij de deelnemers op deze locatie van Surplus.