Klachtenformulier deelnemers

Ben je deelnemer aan een van de projecten van Surplus en heb je een klacht? Download het klachtenformulier, vul het in en stuur hem op. Het adres staat op het klachtformulier vermeld.