Stichting Surplus

Stichting Surplus gelooft in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, niemand mag buitengesloten worden. Voor ons verdient iedereen een kans, we zijn werkelijk betrokken. Wij willen wil dat iedereen naar vermogen meedoet. Surplus kiest voor een integrale aanpak. Wij hebben aandacht voor alle leefgebieden (wonen, financiën, werk, gezondheid en sociale contacten). Wij werken vraaggericht, we bieden zorg op maat.

Surplus kiest bij haar dienstverlening waar mogelijk voor een integrale benadering, waarbij gewerkt wordt op basis van de ‘Schijf van herstel’.  Kern van deze aanpak is dat van alle leefgebieden hieronder genoemd de basisbehoeften zijn geborgd :

Werken:Door het voorzien in dagbesteding en leerwerkplekken krijgt de deelnemer een ritme, voelt hij zich nuttig en stijgt zijn eigenwaarde.
Wonen:Door het garanderen van stabiele woonsituatie verhoogt het welzijn van de deelnemer en zorgt dit voor minder overlast voor omwonenden.
Opleiding:Door het laten volgen van trainingen en opleidingen geeft dit de deelnemer de kans zich te ontwikkelen.
Levensstijl:Door bij te dragen aan een gezonde levensstijl wordt het welzijn van de deelnemer vergroot.
Financiën:Door het voor de deelnemer mogelijk te maken om de eigen vaste lasten te betalen, wordt minder stress ervaren.
Schijf van herstel bij Surplus

Surplus verleent diensten op het terrein van:

  • Zorg
  • Begeleid wonen
  • Toeleiding richting de arbeidsmarkt

 

Mensen die in een traject zitten kunnen, indien de situatie dat toelaat, ingezet worden in een van de drie sociale ondernemingen van Surplus.

 

Wil je meer weten over Stichting Surplus? Kijk op de website, mail naar info@st-surplus.nl of bel met 053-2068200.