Stichting Surplus

Onze samenleving kent verschillende uitsluitingsmechanismen voor mensen met sociaal/psychische problematiek. Surplus heeft zich als doel gesteld deze mensen een leefbaar, menswaardig bestaan te bieden. Daarbij gaan we uit van hun mogelijkheden en kansen en proberen die samen met hen zo maximaal mogelijk te benutten. Het aanbieden van integrale diensten en daarbij wenselijke (ontkokerde) financiering is (uiteindelijk) beter voor de mensen en meestal goedkoper. Surplus werkt met de Schijf van herstel. Deze schijf gaat uit van een integrale aanpak, omdat dit ons inziens beter is dan een fragmentarisch aanbod. Stichting Surplus is echt werkelijk betrokken. 
In onze visie zijn mensen pas in staat tot sociaal herstel en vooruitgang als hun bestaanszekerheid is gegarandeerd.

Dit houdt in:

  • Een stabiele woonomgeving
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden
  • Door werk zinvol bezig zijn en een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving
  • Professionele ondersteuning en begeleiding
  • Een meer gezonde leefstijl ontwikkelen
  • Opleiding en training ontvangen als voorwaarde voor een meer stabiele toekomst
Visie Surplus

Om onze deelnemers zo goed mogelijk te helpen, op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden en interesses, heeft Surplus verschillende projecten. Binnen deze projecten is doorgroeien van zorg naar werk het uitgangspunt. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van onze deelnemers. Onze deelnemers krijgen deskundige ondersteuning van de werk- en trajectbegeleiders. Zo worden deelnemers gemotiveerd en gestimuleerd om stap voor stap meer uren te maken en hun werkzaamheden uit te breiden. Na verloop van tijd heeft een deelnemer zoveel werkritme en werkervaring opgebouwd dat deze niet alleen meer zicht krijgt op regelmaat in het leven, maar ook meer doorgroeimogelijkheden. 

Wil je meer weten over Stichting Surplus? Kijk op de website, mail naar info@st-surplus.nl of bel met 053-2068200.