Over ons

Het Vloedbelt biedt mensen uit kwetsbare groepen van de samenleving de kans hun afstand tot de arbeidsmarkt en de maatschappij te verkleinen. Er wordt per deelnemer gekeken naar wat de mogelijkheden zijn en waar interesses liggen. Naar aanleiding hiervan worden er doelen opgesteld. Deze worden verwerkt in een trajectplan. Voor iedereen wordt er op deze manier een passend traject gerealiseerd.

Deelnemers krijgen deskundige ondersteuning van de werk- en trajectbegeleiders. Zo worden ze gemotiveerd en gestimuleerd om stappen te zetten richting hun doelen. Een stap in het proces kan bijvoorbeeld zijn het uitbreiden van de uren of het uitbreiden van de werkzaamheden. Door het maken van meer uren en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden krijgt een deelnemer meer ritme en doet hij/zij werkervaring op.

Niet alleen wordt er naar ontwikkeling op het gebied van arbeid gekeken, maar ook naar persoonlijke ontwikkeling. Het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden kan de overstap naar een andere werkplek makkelijker maken.

Deelnemer 't Vloedbelt - houtbewerking