Onze methodiek

Surplus heeft meerdere methodes ontwikkeld om de deelnemers zo goed mogelijk te kunnen helpen op een manier die aansluit bij wat ze nodig hebben. Bij ’t Vloedbelt werken we met de Schijf van herstel. Daarnaast is er ambulante hulpverlening mogelijk.

Schijf van herstel

Bij de Schijf van herstel gaat de deelnemer samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of professionals zijn. Alle aspecten in het leven van de deelnemer worden behandeld. De deelnemer heeft één casusregisseur. Deze onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en stuurt ze aan. Ook worden er (familie-) ervaringsdeskundigen ingezet. Ervaringsdeskundigen zijn goed opgeleide professionals die zelf te maken hebben gehad met ingewikkelde problematiek. Ze gebruiken hun eigen kennis en ervaring om de deelnemer beter te kunnen helpen.

De deelnemer maakt samen met zijn casusregisseur een herstelplan om te zorgen dat de deelnemer de doelen bereikt die voor hem belangrijk zijn, zoals:

  • Een stabiele, prettige woonomgeving
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden
  • Het uitvoeren van werk om zinvol bezig te zijn en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij
  • Prettige sociale contacten met familie en vrienden
  • Een gezonde levensstijl
  • Opleiding en training
Logo Schijf van herstel

Surplus werkt in de Schijf van herstel samen met Gemeente Enschede, Mediant, Bureau Herstel, Ons Huis en Stadsbank Oost Nederland en wordt ondersteund door ZonMw vanuit het programma Regionale Praktijkprojecten Personen met Verward Gedrag. Voor meer informatie over deze methodiek kun je terecht op de website van de Schijf van herstel.

Logo ZonMW